Pracujemy nad drugą edycją
Kongresu Efektywnej Komunikacji,
która odbędzie się 24 i 25 października 2024 r.
Pierwsze szczegóły podamy w czerwcu.